بازدید ابراهیم صنوبر مدیرعامل موسسه سفیران صلح از نمایشگاه پلیس مصلای تهران

بازدید استاد ابراهیم صنوبر مدیرعامل موسسه بین المللی سفیران صلح از نمایشگاه پلیس مصلای تهران

بازدید استاد ابراهیم صنوبر مدیرعامل موسسه بین المللی سفیران صلح از نمایشگاه پلیس مصلای تهران

بازدید استاد ابراهیم صنوبر مدیرعامل موسسه بین المللی سفیران صلح از نمایشگاه پلیس مصلای تهران


منبع این نوشته : منبع
نمایشگاه ,پلیس ,مصلای ,تهران ,سفیران ,موسسه ,پلیس مصلای ,مصلای تهران ,نمایشگاه پلیس ,مدیرعامل موسسه ,ابراهیم صنوبر ,پلیس مصلای تهران ,ابراهیم ص